Saites

ZINĀŠANU CENTRS/SAITES

Saites uz citiem nozīmīgiem partneru projektiem:

biores

BioRES – Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy

(Apvārsnis2020 projekts, ko koordinē GIZ)

multi-ee

MULTEE – Energoefektivitātes daudzlīmeņu pārvaldības atvieglošana
(Apvārsnis 2020 projekts, ko koordinē GIZ)

Germany-UA

Energoefektivitāte pašvaldībās

(Sadarbība starp Ukrainas un Vācijas valdībām – ievieš GIZ)

Citas nozīmīgas saites: 

EC             Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu aģentūra

Apvienotais pētniecības centrs – Enerģētikas un transporta institūts (JRC-IET) (JRC izstrādāta EPC definīcija)

epc

Ēku kompleksas renovācijas ilgtermiņa līgums ar augstām investīcijām – MVU partnerības iespējas inovatīviem pakalpojumiem enerģētikas jomā  (Apvārsnis 2020 projekts, ko koordinē CRES)

citynvest

CITYnvest