Publikācijas

Projekta laikā sagatavotās publikācijas:

d6-1

EEL/ ESKO projektu attīstības un īstenošanas esošā stāvokļa bāzes scenārija pētījums partnervalstu publiskajā (valsts/ pašvaldību) sektorā (EnPC-INTRANS projekta nodevums D6.1.)

Latviski pieejams šeit: D6.1. Bāzes līmeņa pētījums

D4-1 EN

Ieinteresēto pušu apmācību vajadzību novērtējuma ziņojums (EnPC-INTRANS projekta nodevums D4.1.)

Latviski pieejams šeit: D4.1. Apmācību vajadzību novērtējums

D2.1-OPTI

 

 

Ziņojums par pielāgotajiem EEL biznesa modeļiem publiskajā (valsts/ pašvaldību) sektorā (EnPC-INTRANS projekta nodevums D2.1.) Latviski pieejams šeit: D2.1. Pielāgotie biznesa modeļi

D6-3

Aktualizētais pētījums par EEL/ ESKO projektu stāvokļa attīstību un ieviešanu partnervalstu publiskajā (valsts/ pašvaldību) sektorā (EnPC-INTRANS projekta nodevums D6.3.)

Kopsavilkums Latviski pieejams šeit: D6.3. Atjaunotais EEL stāvokļa pētījums partnervalstīs

 

D6-2 EN

Apkopojošais novērtējums ziņojums par organizētajiem izpratnes veidošanas un apmācību pasākumiem (EnPC-INTRANS projekta nodevums D6.2.)

Kopsavilkums Latviski pieejams šeit: D6.2. Apmācību aktivitāšu novērtējums

 

D5.1._jpg

Vebināru novērtējuma ziņojums (EnPC-INTRANS projekta nodevums D5.1.)

Kopsavilkums Latviski pieejams šeit: D5.1. Vebināru novērtējuma ziņojums

 

D5.2.jpgSemināru novērtējuma ziņojums (EnPC-INTRANS projekta nodevums D5.2.)

Kopsavilkums Latviski pieejams šeit: D5.2. Semināru novērtējuma ziņojums

 

 

D3_3_jpg

Informatīvo pasākumu (Road Shows) novērtējuma ziņojums (EnPC-INTRANS projekta nodevums D3.3.)

Latviski pieejams šeit: D3.3. Informatīvie pasākumi (Road Shows)

 

 

D 3.4Vērtējumu kopsavilkuma ziņojums par apmeklētāju sniegtajām Informatīvo pasākumu (Road Shows) atsauksmēm (EnPC-INTRANS projekta nodevums D3.4.)

Latviski pieejams šeit: D3.4. Vērtējumu ziņojums par dalībnieku atsauksmēm

 

 

 

Publikācijas no citiem avotiem:

Energoefektivitātes līgumu slēgšanas rokasgrāmata
Publicēja TRANSPARENSE Project 2013. gadā

transparense

Pamatnosacījumu izvērtēšana energopakalpojumu uzņēmumiem
Eiropas valstu pārejas tirgos – Vadlīnijas

Publicēja GIZ 2013. gadā

GIZ ESCO Guide

Ceļvedis par energoefektivitātes līgumiem un garantijām – Konsultāciju projekts
Publicēja Īrijas Ilgtspējīgas enerģijas iestāde

seai

Rokasgrāmata par energoefektivitātes līgumu labākajām praksēm
Publicēja AK Enerģētikas un klimata pārmaiņu departaments 2015. gadā

guide-to-epc

Labāko prakšu vadlīnijas par to, kā ar energoefektivitātes līgumiem uzlabot valdības ēkas
Publicēja Starptautiskā Enerģētikas aģentūra – Enerģijas saglabāšana ēkās un Kopienas sistēmas programmas (IEA-ECBCS) 2010. gadā

en_conservation