EEL labās prakses

Otrajā projekta Uzraudzības komitejas sanāksmē 2015.gada 14.-15. jūlijā Belgradā KEA prezentēja sabiedriskajās ēkās Eiropā izmantoto EPC labās prakses piemēru analīžu sākotnējos secinājumus, tostarp biznesa plānus, ko izstrādājuši:

EPC light: ēkas energopārvaldības pakalpojumu līgums, kas ir īstermiņa ar zemām investīcijām

 • Berlīnes Enerģētikas aģentūra, Vācija

EPC basic: ēkas konstrukciju un sistēmu enerģētikas atjaunošanas līgums, kas ir vidēja termiņa, ar palielinātām investīcijām

 • Bādenes-Virtembergas Klimata aizsardzības un enerģētikas aģentūra (KEA)
 • Dānijas Būvniecības pētniecības institūts, Dānija
 • Escoplan, Nīderlande
 • Kranjas pašvaldība, Ekonomikas un sabiedrisko pakalpojumu departaments, Slovēnija
 • Petrol d.d., Slovēnija
 • SEA Servizi Energia Ambiente S.r.l., Itālija
 • SEVEn-Energoefektivitātes centrs, Čehija
 • Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Austrija
 • Ukrainas Ražotāju un uzņēmēju savienība, Ukraina
 • Īrijas Ilgtspējīgas enerģijas pārvalde (SEAI), Īrija
 • Rozhlas a televízia Slovenska, Slovākija
 • BYTES, s.r.o, Slovākija
 • GGE d.o.o., Slovēnija
 • GRUPO CLECE, Spānija
 • Siemens Building Technologies, Šveice

EPC plus: ēkas kompleksas renovācijas līgums, kas ir ilgtermiņa, ar augstām investīcijām

 • Dānijas Būvniecības pētniecības institūts, Dānija
 • Nekustamo īpašumu darījumu un starpniecības aģentūra (APN), Horvātija
 • DCESE Service Énergie, Francija
 • SPL-OSER, Francija
 • SIA RenEsco, Latvija
 • Veolia Energy, Rumānija
 • Projektu īstenošanas aģentūra „Enerģijas taupība Kijevas sabiedriskajās ēkās”, Ukraina

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties, lai Jūsu EEL projekts tiktu minēts šeit kā labās prakses piemērs EEL sabiedriskajās ēkās.

EnPC-INTRANS projekta gaitā notikušo informatīvo un apmācību pasākumu laikā nacionāla un Eiropas līmeņa ieinteresētajām personām un ekspertiem tika piedāvāti virkne labāko prakšu piemēru publiskajās ēkās, kuru atjaunošanā tikuši izmantoti energoefektivitātes līgumi. Prezentēto labāko prakšu piemēru apkopojumu bez maksas var lejupielādēt šeit: EEL labas prakses piemeri publ ekas_070217

 Tīmekļa vietnes ar papildu labāko prakšu piemēriem sabiedrisko ēku energoefektivitātes līgumu jomā:

Elektroenerģijas taupīšanas līgums Berlīnes Kulturform (Vācija)
Pločingenas pilsēta samazina CO2 emisijas un elektroenerģijas izmaksas (Vācija)
Minhenes LMU “Gelologikum” ēku Energoefektivitātes līgums (Vācija)
Minhenes “Pinakothek der Moderne” Energoefektivitātes līgums (Vācija)