EEL līgumu paraugi

Energoefektivitātes līgumu paraugi ir pieejami lejupielādēšanai no šādiem avotiem:

logo-2

Norādes par energoefektivitātes līguma sagatavošanu un līguma paraugs (.doc formātā angļu valodā)
Publicēja Apvienotās Karalistes Enerģētikas un klimata pārmaiņu departaments 2015. gadā.

logo-1

Standarta energoefektivitātes līgumu dokumenti – V. Energoizpildes līgumi (angļu valodā)
Publicēts Eiropas Energopakalpojumu iniciatīvas – EESI ietvaros 2011. gadā (sagatavoja SEVEn un Berlīnes Enerģētikas aģentūra).