Preses relīzes

Projekta partneri ir sagatavojuši virkni paziņojumus presei savās vietējās valodās, ko publicēja masu medijos un plašsaziņas līdzekļos:

  •  1.preses relīzē_2015.gada jūnijā tika sniegts vispārīgs apskats par energoefektivitātes līgumu koncepciju sabiedriskajās ēkās un par EnPC-INTRANS projekta uzsākšanu;
  • 2.preses relīzē_2015.gada augustā uzmanība tika koncentrēta uz darba vietu izveidi, kas saistīta ar turpmāku energoefektivitātes līgumu tirgus attīstību sabiedriskajās ēkās;
  • 3.preses relīzē 2015.gada oktobrī tika sniegts salīdzinošs novērtējums attiecībā uz energopakalpojumu uzņēmumu īstenoto energoefektivitātes līgumu radītajām priekšrocībām salīdzinājumā ar tradicionālo projektu īstenošanas veidu, kad visu nosaka īpašnieks;
  • 4.preses relīzē 2016.gada martā tika skaidrots, kāpēc energoefektivitātes līgumi varētu būt noderīgi lielākajā daļā jau esošo sabiedrisko ēku, un norādīti trīs dažādi uzņēmējdarbības modeļi saistībā ar energoefektivitātes līgumiem, kuru izmantošana tiek veicināta EnPC-INTRANS projekta pasākumu ietvaros;
  • 5.preses relīzē 2016.gada jūlijā tika sniegta informācija par pieejamajiem apmācību materiāliem, kas tika izstrādāti EnPC-INTRANS projekta gaitā;
  • 6.preses relīzē 2016.gada februārī tika uzsvērts, ka Eiropas valstu sadarbība veicina 174 miljonus EUR lielas investīcijas publisko ēku energoefektivitātē.

Šo preses relīžu kopijas vietējās valodās (horvātu, vācu, grieķu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, ukraiņu) var lūgt tieši partneriem.