Noslēguma konference

Starptautiskā Konference par Energoefektivitātes līgumu izmantošanu

 2016.gada 15.novembrī Štutgartē/ Eslingenā Vācijā

Neckarforum
Ebershaldenstraße 12
73728 Esslingen am Neckar

Starptautiskās konferences “Energoefektivitātes līgumu (EEL) izmatošana publiskajās ēkās” darba kārtībā notika dažādas prezentācijas, ko sniedza pārstāvji no Eiropas valstu pašvaldībām, valsts iestādēm, nacionālā un reģionālā līmeņa lēmumu pieņēmēji, vietējie koodinatori, pārstāvji no ieinteresētajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, līgumslēdzējpuses un citi ieinteresētie dalībnieki. Prezentācijās tika apskatīti dažādi Energoefektivitātes līgumu aspekti. Konferences apmeklētāji varēja uzzināt vairāk par dažādu EEL biznesa modeļu pielietošanas iespējām.  Projektā gaitā apmācītie eksperti prezentēja savas zināšanas par projekta idejām un vadija diskusijas ar konferences klausītājiem četrās darba grupās. Bez tam eksperti paneļdiskusijas sastāvā runāja par vairākām pieejām kā efektīvāk izmantot EEL Eiropas publiskajās ēkās.

Šis pasākums bija lieliska iespēja satikt EEL ekspertus no vietējām pašvaldībām, kā arī pieredzes bagātus vietējos koordinatorus – inženierus, arhitektus, ekonomistus, juristus. Konference deva iespēju paplašināt paziņu loku un attīstīt jaunas biznesa idejas.

Konferences programma

Starptautiskajā konferencē “Sabiedrisko ēku energoefektivitātes līgumi” tika piedāvāta virkne dažādu prezentāciju. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 valsts iestāžu, valsts un reģionālā mēroga lēmumu pieņēmēju, organizāciju, pašvaldību, koordinatoru, ieinteresēto MVU, līgumslēdzēju pārstāvji un citas ieinteresētās personas no vismaz 16 Eiropas valstīm.

 Prezentācijas saskaņā ar programmu:

Apsveikuma uzruna, Dr. Jürgen Zieger, Eslingenas pilsētas pašvaldība (Vācija)

Oficiālā apsveikuma uzruna
Eiropas problēmas un atbalsts energoefektivitātes līgumu projektiem, Paolo Bertoldi, Eiropas Komisija JRC (Itālija) Prezentācija

EnPC Intrans projekts: saturs, rezultāti, ieteikumi, Bruno Wilhelm, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Vācija) Prezentācija

Skats uz energoefektivitātes līgumiem no pašvaldību skatupunkta, Elise Steyaert, Climate Alliance (Beļģija) Prezentācija

Energopakalpojumu uzņēmumu izredzes saistībā ar energoefektivitātes līgumiem Volker Dragon, eu.esco Eiropas Energopakalpojumu uzņēmuma asociācija (Šveice) Prezentācija

Eiropas rīcības kodekss saistībā ar energoefektivitātes līgumiem, Jana Szomolányiová, SEVEn Energy — Energoefektivitātes centrs (Čehijas Republika) Prezentācija

Īstermiņa, zemu investīciju ēkas energoefektivitātes līguma pilotprojekts Barselonā, Josep Maria Granollers, ICAEN Katalonijas Enerģētikas institūts (Spānija) Prezentācija

Pieredze, kas gūta no ēku konstrukciju un sistēmu enerģētikas atjaunošanas vidēja termiņa līgumu ar palielinātām investīcijām projektiem, Cian O‘Riordan, SEAI Īrijas Ilgtspējīgas enerģijas iestāde (Īrija) Prezentācija

Sabiedrības OSER veiktās plašās renovācijas, slēdzot ēku kompleksas renovācijas ilgtermiņa līgumus ar augstām investīcijām, Laurent Chanussot, RAEE Rhônalpénergie-Environment (Francija) Prezentācija

Prezentācijas darba grupās:

 1. Darba grupa: Uzņēmējdarbības modeļi saistībā ar ēku energoefektivitātes līgumiem
  • Pieredze ar uzņēmējdarbības modeļiem saistībā ar ēku energoefektivitātes līgumiem, Marcel Lauko, Bratislavas Enerģētikas centrs (Slovākija) Prezentācija
  • Finansēšanas instrumenti energoefektivitātes līgumu projektiem, Vesna Bukarica, Enerģētikas institūts Hrvoje Pozar (Horvātija) Prezentācija
 1. Darba grupa: Energoefektivitātes līgumu attīstība
  • Kā sagatavot energoefektivitātes līguma projektu, Johan Coolen, Factor4 (Beļģija un Nīderlande) Prezentācija
  • Iespējamās problēmas no energopakalpojumu uzņēmumu skatupunkta, Mihai Dogaru, Veolia Energie Prahova (Rumānija) Prezentācija
 2. Darba grupa: Iepirkuma konkursu organizēšana un līgumu slēgšana saistībā ar energoefektivitātes līgumu projektiem
  • Ar iepirkuma procedūru saistītās problēmas Serbijā, Djordie Popovic, CMS Reich-Rohrwig Hainz— Belgradas birojs (Serbija) Prezentācija
  • Pieredze saistībā ar pašvaldību īstenotajiem energoefektivitātes līgumu projektiem Ukrainā, Dmytro Naumenko, Kijevas pašvaldība (Ukraina) Prezentācija
  • Latvijas nekustamā īpašuma īpašnieku pieredze, Agra Ločmele, Latvijas valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi“ (Latvija) Prezentācija
 3. Darba grupa: Ietaupījumu mērīšana un pārbaude
  • Procedūras, kā izmērīt enerģijas ietaupījumus
   Rajko Leban, Goriškas Enerģētikas aģentūra (Slovēnija) Prezentācija
  • Mērīšanas un pārbaudes rīki, Spiros Metallinos, Grieķijas enerģētikas iestāde (Grieķija) Prezentācija

Paneļdiskusijas dalībnieki:
– Christiane Egger, Fedarene Eiropas Enerģētikas un vides aģentūru un reģionu federācija un OÖ Energiesparverband (Austrija)
– Dimitri Hadjidakis, Turner & Townsend (Lielbritānija)
Agra Ločmele, Latvijas valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi“(Latvija)
– Marcel Lauko, Bratislavas Enerģētikas centrs (Slovākija)