Partneru informācija

MĀJASLAPA/PARTNERU INFORMĀCIJA

Partneri

Projekts balstās uz 10 partneru sadarbību no 9 dažādām Eiropas valstīm.

EnPC-INTRANS Partners Star English
Partneru ģeogrāfiskais izvietojums redzams kartē.

mapa3

 

Partneru informācija ir apkopota šeit. Jūs variet piekļūt partneru mājas lapām, uzklikšķinot  uz logo.

giz

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Vācija)

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) ir Vācijas Federālās valdības uzņēmums, kas piedāvā pieprasītus, īpaši pielāgotus un efektīvus pakalpojumus ilgtspējīgai attīstībai. Šobrīd GIZ ievieš 81 pasākumu, kas veicina energoefektivitāti un atjaunojamos energoresursus 42 valstīs kopumā 230 milj. Eiro vērtībā. GIZ konsultē nacionālās un vietējās valdības par atjaunojamo enerģiju un energoefektivitātes politiku un tirgus attīstību. GIZ sekmē veiksmīgu daudzpusēju ieinteresēto pušu dialogu un procesus starp nozarē iesaistītajiem un tai ir plaša pieredze kapacitātes attīstīšanā. GIZ strādā cieši kopā ar privāto sektoru un veicina sinerģiju starp attīstības tirgu un ārējās tirdzniecības sektoriem.

kea

KEA - Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (Vācija)

KEA tika dibināta 1994.gadā Bādenē-Vurtembergā kā valsts enerģētikas aģentūra – kā Bādenes Vurtenbergas nacionālās valdības iniciatīva. KEA uzdevums ir atbalstīt pašvaldības un mazos vidējos uzņēmumus (MVU) enerģijas taupīšanā un atjaunojamās enerģijas izmantošanā. Kā ierobežota kompānija KEA tiek finansēta no projektiem un sniegtajiem pakalpojumiem. KEA funkcijas būtu jāskata kontekstā ar pašreizējām zināšanām par cilvēces aktivitāšu ietekmi uz klimata pārmaņām.   Ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas KEA  strādā pie enerģijas taupīšanas, energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumiem.

EIHP

EIHP – Enerģētikas institūts Hrvoje Požar (Horvātija)

Institūts pilnībā pieder valstij un ir bezpeļņas, zinātniska, uz projektiem balstīta institūcija, kura tiek finansēta no starptautisko un nacionālo konkursos apstiprinātu projektu līgumu izpildes.

Šobrīd institūtā ir 78 darbinieki, no kuriem 67 ir augstākā izglītība, no tiem 15 ir doktora grāds.

Attīstoties enerģētikas sistēmai un nozarei, visiem enerģētikas sektorā iesaistītajiem, valsts pārvaldei un pilsoņiem nepieciešamas jaunas zināšanas un kompetences. Tāpēc institūta viena no galvenajām aktivitātēm ir izglītība un informācijas nodrošināšana, kam nepieciešama nepārtraukta ekspertu profesionālā apmācība un viņu aktīva dalība sabiedrības izglītošanā. Institūts īsteno savas funkcijas sadarbībā ar daudz zinātniekiem un institūcijām gan no Horvātijas, gan ārvalstīm un ieņem vadošo lomu enerģētikas sektorā plašākā reģionā un ārpus tā.

Institūta aktivitāšu jomas:

  1. Enerģētikas sektora stratēģiskā plānošana,
  2. Elektriskās jaudas, gāzes, naftas un apkures sistēmu attīstīšana,
  3. Tirgus, juridiskais ietvars, enerģētikas sektora restrukturizācija,
  4. Energoefektivitāte,
  5. Atjaunojamās enerģijas avoti, vides un klimata aizsardzība,
  6. Energoauditi un ēku sertifikācija,
  7. Enerģētikas bilance un statistika,
  8. Stažēšanās un veicināšanas pasākumi.

E-code

e-code – Izglītība nepārtrauktai attīstībai (Slovākija)

E-code ir neatkarīga izglītības organizācija. Tās misija ir misija ir veicināt cilvēku attīstību, izmantojot un popularizējot visnovatoriskākās mācību metodes, piemēram, IKT atbalstītas mācības, tālmācību vai interaktīvās  klasiskās izglītību formas. Vienlaicīgi, caur tās izglītojošām aktivitātēm e-code ir aktīva arī vides aizsardzības jomā. Galvenais e-code darbības  mērķis ir nodrošināt elastīgus pielāgotus izglītošanās veidus jomās, kas noteiktas saskaņā ar tirgus vajadzībām.

cres

CRES – Atjaunojamās enerģijas avotu un taupības centrs (Grieķija)

CRES  dibināts 1987.gada septembrī. Tā ir valsts iestāde, ko uzrauga Vides, Enerģētikas un Klimata pārmaiņu ministrija  un tai ir finansiālā un administratīvā neatkarība.  Tās galvenais mērķis ir atjaunojamo energoresursu izmantošanas izpēte un veicināšana nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī saistošu aktivitāšu atbalstīšana, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principus. Strādājot ar tehnoloģiju attīstību, CRES ievieš inovatīvus projektus un nozīmīgas aktivitātes jaunu enerģētikas tehnoloģiju veicināšanai un ielaišanai tirgū. 

kssena

KSSENA - Savinjskas, Šaleškas un Koroškas reģiona Enerģētikas aģentūra (Slovēnija)

KSSENA dibināta kā vietējā un reģionālā Enerģētikas aģentūra Eiropas Savienības programmas “Inteliģenta Enerģija Eiropai” ietvaros, kuras dibinātāji ir Velenje pašvaldība, Celje pašvaldība, Slovenje Gradec pašvaldība un komunālo pakalpojumi kompānija. KSSENA ir enerģētikas ekspertu organizācija, kas darbojas atjaunojamās enerģijas avotu, energoefektivitātes un projektu vadības jomā.

aer3

AE3R – Energoefektivitātes un Atjaunojamās Enerģijas Aģentūra Ploiesti-Prahova (Rumānija)

Energoefektivitātes un Atjaunojamās Enerģētikas Aģentūra “Ae3R Ploiesti - Prahova” uzsāka savu darbu 2009.gadā un kopš tā laika kļuvusi par galveno enerģētikas iestādi  Prahova apgabalā. Aģentūra ir FEDARENE (Eiropas Reģionālo Enerģētikas un Vides Aģentūru Federācija) biedrs un aģentūras izpilddirektors Bogdan Potlogia ir FEDARENE Atjaunojamās Enerģijas viceprezidents.  Ae3R Ploiesti - Prahova aģentūras darbinieki ir apmācīti un tiesīgi izsniegt energoefektivitātes sertifikātus ēkām. Aģentūra ir veikusi lielu daļu sabiedrisko ēku apsekošanu Prahovas apgabalā, nodrošinot energoauditus vai energoefektivitātes sertifikātus, kā arī atbilstošu un tehnisko ekspertīzi ēku renovācijai un finansējuma piesaistei  ieteikto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

 

skgo-logo

SCTM – Pilsētu un pašvaldību asociācija (Serbija)

SCTM ir Serbijas vietējo varas iestāžu asociācija ar ilgi pastāvošām tradīcijām kops 1953.gada.  Tās mandāts ir pārstāvēt Serbijas vietējās varas iestādes  centrālās valsts iestādēs, kā arī sniegt tām konsultatīvos pakalpojumus un atbalstu, veikt to kapacitātes stiprināšanu, iesaistīt tīklos un dalīties informācijā.  Tā ir brīvprātīga organizācija, kurā ir pārstāvētas visas Serbijas pašvaldības. SCTM strādā ar vietējās enerģētikas jautājumiem, it īpaši ar energoefektivitāti tās izveidotajā Komunālo pakalpojumu un Enerģētikas Komitejā un  veicina energoservisa kompāniju (ESCO) koncepciju jau 8 gadus, kopš šī koncepcija tika ieviesta Serbijā. Atzīstot energoefektivitātes tēmas svarīgumu un tās potenciālu vietējā līmenī, SCTM nesen izveidoja vietējo Energoefektivitātes Menedžeru Tīklu.  Pašlaik Serbijas valdība un Eiropas Rekonstrukciju un Attīstības banka ir atzinīgi novērtējušas  SCTM aktivitātes un tā atzīta par svarīgu organizāciju enerģētikas jomā un Reģionālās Energoefektivitātes Programmas atbalstītāju, kas strādā pie ESKO barjeru novēršanas un Energoefektiovitates līgumu (EPC) projektu īstenošanas.  

EBRD as important stakeholder and a supporter of Regional Energy Efficiency Programme (REEP) which deals with barriers for ESCO in Serbia and creating EnPC project pipeline.

ukrajina-fiatu

FIATU - Finanses & Tehnoloģijas Ukrainā (Ukraina)

FIATU ir profesionāla konsultāciju firma, kas fokusējas uz energopārvaldību. FIATU piedāvā specializētu ekspertīzi energopārvaldībā, finansēs, budžeta vadībā un IT jomā. FIATU integrē inženieru, finansēšanas un IT tehnoloģijas visaptverošā pieejā attiecībā uz energoefektivitāti. FIATU piedāvātie pakalpojumi aptver  energoauditu izstrādi, finanšu un budžeta konsultācijas, biznesa plānošanu un energopārvaldību un uzraudzību.

Latvija-Zreja

ZREA - Zemgales Reģionālā Enerģētikas Aģentūra (Latvija)

Lai veicinātu energoefektivitātes uzlabošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī lai nodrošinātu informācijas pieejamību par šiem jautājumiem sabiedrībai kopumā, 2008.gadā tika dibināta biedrība “Zemgales Reģionālā Enerģētikas Aģentūra” (ZREA), ko līdzfinansēja Eiropas Komisija “Inteliģenta Enerģija Eiropai” programmas ietvaros. Aģentūra uzsāka darbu 2009.gada martā. ZREA dibinātāji ir Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Bauskas novads, Auces novads, Ozolnieku novads, siltumapgādes uzņēmums SIA “Fortum Jelgavva” un namu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, biedrība "Zinātnes inovāciju un testēšanas centrs" un "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs".