Mājaslapa

Strauji augošās enerģijas cenas kombinācijā ar ambicioziem CO2 emisiju samazināšanas mērķiem ir galvenie vadmotīvi Eiropas pašvaldību izpratnes paaugstināšanai par publisko ēku un pakalpojumu energoefektivitātes uzlabošanas vajadzībām un iespējām. Enerģijas ietaupījumi 20 – 80% apmērā ir sasniedzami, ja pašvaldības veiksmīgi mobilizē gan nepieciešamās zināšanas un investīciju kapitālu. Tomēr vairums Eiropas pašvaldību trūkst gan zināšanas, gan investīcijas.

Tāpēc pieaug pašvaldību interese sadarboties ar privāto sektoru, balstoties uz Energoefektivitātes līgumiem (Energy Performance Contracting – EPC ), kuru mērķis ir daļēji vai kopumā  finansēt energoefektivitātes uzlabojumus no faktiski sasniegtiem enerģijas patēriņa ietaupījumiem un izmaksu samazinājumiem.

EnPC-INTRANS projekta mērķis ir motivēt un uzlabot Eiropas valstu pašvaldību un vietējo speciālistu/ekspertu spējas  efektīvāk izmantot ekonomisko potenciālu saistībā ar Energoefektivitātes līgumiem (EPC).