Energoefektivitātes līgumi (EEL)

scm-in-jelgava_141015

Projekta Uzraudzības padomes sanāksmes dalībnieki Jelgavā 2015.gada 14.oktobrī

Energoefektivitātes līgumu izmantošana veicina investīciju piesaisti, lai uzlabotu sabiedrisko ēku energoefektivitātes radītājus, pilnībā vai daļēji balstoties uz nākotnes enerģijas ietaupījumu tagadnes neto vērtību.

Energoefektivitātes līgumi ir inovatīvs finansēšanas modelis, kā īstenot energoefektivitātes pasākumus sabiedriskās ēkās un infrastruktūras objektos, izmantojot energoservisa kompāniju (ESKO) pakalpojumus kā ārpakalpojumus. Energoservisa kompānija uzņemas atbildību par ēkas enerģijas patēriņa uzlabošanas pasākumiem – procesa plānošanu, finansēšanu, remontdarbu veikšanu, iekārtu ierīkošanu, darbināšanu un uzturēšanu, kā arī optimizēšanu. Atbilstoši energoefektivitātes līgumam ESKO kompānija īsteno projektu, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, un izmanto ietaupījumus no pirms projekta realizēšanas patērētās enerģijas, lai pilnībā vai daļēji segtu īstenotā projekta izmaksas, tostarp ieguldījumu izmaksas.

Pēc būtības ESKO kompānija nesaņem samaksu no klienta, ja vien energoefektivitātes līguma projekta ietvaros netiek panākts plānotais elektroenerģijas ietaupījums. ESKO kompānija klientam sniedz projekta izpildes garantijas, novirzot projekta tehniskos un finanšu riskus no klienta uz sevi jeb ESKO kompāniju. Tādējādi energopakalpojumu uzņēmuma atlīdzība ir atkarīga no projekta izpildes, tas ir, izpildes mēraukla ir panāktais enerģijas ietaupījuma apjoms.

Energoefektivitātes līgums ir līdzeklis, lai nodrošinātu ēku energoefektivitātes rādītāju uzlabojumus valsts un pašvaldību iestādēm, kam trūkst inženiertehnisko prasmju, cilvēkresursu vai laika pārvaldības, savu finanšu līdzekļu, izpratnes par sagaidāmajiem riskiem vai tehnoloģijām.

 Šeit ir iespēja salīdzināt dažādas Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra – Enerģētikas un transporta institūta publikācijas: JRC-IET.

Mūsdienās Eiropā ESKO kompānijas pamatkoncepcija tiek īstenota ar dažādu uzņēmējdarbības modeļu palīdzību.