Apmācību platforma

EnPC-INTRANS projekta īstenošanas gaitā partneri organizēja kopumā 35 vebinārus, 9 seminārus un 9 informatīvus pasākumus Horvātijā, Vācijā, Grieķijā, Latvijā, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ukrainā.

Turklāt partneri sagatavoja e-mācību materiālus 10 dažādās valodās, lai ieinteresētajām personām un ekspertiem būtu iespēja attālināti mācīties pašiem. Apmācību materiāli vebināriem, semināriem un e-mācībām ir pieejami bezmaksas lejupielādēšanai šādās lapās:

Pirms informatīvo un apmācību pasākumu īstenošanas partneri organizēja instruktoru apmācības, kas deva iespēju vairāk nekā 50 ekspertiem no 9 partnervalstīm īstenot pašiem savus apmācību pasākumus, izmantojot nodrošinātos materiālus.

Visbeidzot, eksperti un ieinteresētās personas no visas Eiropas tika uzaicināti piedalīties starptautiskajā EnPC-INTRANS konferencē 2016. gada 15. novembrī Štutgartē-Eslingenā/Vācijā. Šo iespēju izmantoja vairāk nekā 100 ieinteresēto personu un ekspertu no 16 dažādām valstīm, lai apmainītos ar priekšstatiem un idejām par Eiropas energoefektivitātes līgumu tirgu turpmāku attīstību.