Ielūgums uz semināru: ENERGOEFEKTIVITĀTES LĪGUMU PIEMĒROŠANA PUBLISKO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”, īstenojot ES Horizon 2020 programmas projektu EnPC INTRANS – Kapacitātes stiprināšana attiecībā uz energoefektivitātes līgumiem Eiropas valstu pārejas tirgos, 2016.gada 19. aprīlī, plkst. 11:00-15:00 viesnīcas „Luiize” telpās 2.stāvā, Jēkabpilī, Brīvības ielā 190, organizēs semināru par Energoefektivitātes līgumu piemērošanu publisko ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Eiropā  pieaug pašvaldību interese sadarboties ar privāto sektoru, balstoties uz Energoefektivitātes līgumiem (Energy Performance Contracting – EPC), kuru mērķis ir daļēji vai kopumā  finansēt energoefektivitātes uzlabojumus objektā no faktiski sasniegtajiem enerģijas patēriņa ietaupījumiem un izmaksu samazinājumiem. EnPC-INTRANS projekta mērķis ir motivēt un uzlabot Eiropas valstu pašvaldību un vietējo speciālistu/ ekspertu spējas efektīvāk izmantot ekonomisko potenciālu saistībā ar Energoefektivitātes līgumiem (EPC).

Nesen Latvijā Saeimā tika apstiprināts „Energoefektivitātes likums”, kas paredz  valsts un pašvaldību sektoram, ieviest energopārvaldības sistēmu, bet  enerģijas ražotājiem iesaistīties energoefektivitātes pienākumu shēmā, un īstenot citus pasākumus. Likums paredz, ka viens no veidiem, kā pašvaldības var uzlabot savu energoefektivitāti, ir, izmantojot Energoefektivitātes pakalpojumu, slēgt līgumus ar privātām kompānijām. Likuma 14.pantā atrunāts, kādas sadaļas jāietver Energoefektivitātes pakalpojumu līgumā un kādi ir šo pakalpojumu sniegšanas nosacījumi energoefektivitātes uzlabošanai publiskajās ēkās.

Energoefektivitātes līgumu izmantošana ir viens no risinājumiem, kad pašvaldībai nav lieku līdzekļu, ko investēt energoefektivitātes pasākumos, jo privātā kompānija nodrošina/ piesaista nepieciešamo finansējumu veicamajiem pasākumiem.

Lai izglītotu un informētu Latvijas  pašvaldības un to iestādes, kā arī uzņēmumus, kas jau piedāvā energoefektivitātes pakalpojumus vai gatavojas tos piedāvāt: ZREA šī projekta ietvaros organizēs bezmaksas 1 dienas semināru, kurā tiks sniegta informācija par Energoefektivitātes līgumu veidiem un piemēri par īstenotajiem projektiem publiskajās ēkās, izmantojot Energoefektivitātes līgumus.

 Aicinām pieteikties pašvaldības, pašvaldību iestādes, namu apsaimniekotājus, siltumapgādes uzņēmumus u.c. komersantus, kas savu darbību saista ar būvniecības/ energoefektivitātes pakalpojumu jomu.

 Tālrunis izziņām: Inga Kreicmane: 20023848, e-pasts: inga@zrea.lv

Semināra dienas kārtība: Darba kartiba – EEL piemerosana publiskas ekas_19apr2016